سطح مشاور

مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

عمل کرد مشاور

  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

سپیده رضایی

مشاور حرف آخر
سپیده رضایی مشاور حرف آخر

کد پرسنلی: MOC1332

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

 

مهارت ها:

تسلط ب مباحث انگیزشی

شناسایی استعدادها و توانایی دانش اموزان

اموزش مهارت های مطالعه و یادگیری

برنامه ریزی دقیق بصورت هفتگی

باتوجه ب ویژگی ها و روحیات فرد، کاملا شخصی سازی شده

 

توضیحات:

مشاوری دلسوز و پیگیر تا روز کنکور

داشتن رتبه برتر و وصل کردن دانش اموز ب رتبه برتر