مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

عمل کرد مشاور

  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

مهرشاد رضایی

مشاور حرف آخر
مهرشاد رضایی مشاور حرف آخر

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

کدپرنسلیMOC1554

 

مهارت ها:

دارای دانش‌آموز رتبه برتر با رتبه ۱۵۲

دارای مشاور انگیزشی سطح بالا

دارای مشاور برنامه ریزی سطح عالی

دارای مهارت برای قبولی در کنکور

دارای مشاوره سطح بالا

 

توضیحات:

پیگیری دانش‌آموز تا روز کنکور و برقراری ارطبات بین دانش‌آموزان و رتبه برتر های سال های گذشته

ارتباط مواثر با خانواده دانش‌آموزان