مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

سطح مشاور

  • تعداد دانش آموز
  • دومیزان موفقیت

مریم تاجوک

مشاور حرف آخر
مشاور بدون تصویر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

کد پرسنلی: MOC1167

 

مهارت ها:

برنامه ریزی تخصصی بایک‌تیم مشاور تا زمان کنکور تعهد ب برنامه برای رسیدن ب اهداف نگرش مثبت برای تقویت نقاط قوی و ترمیم نقاط ضعف سرپرست طرح‌نخبگان و تضمینی رتبه برتر شدن و جنگیدن برای رسیدن ب ارزوهات اینجا یاد بگیر ک چطوری یاد بگیری
مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی و …

 

توضحات: