سطح مشاور

مشاوره تحصیلی
مشاور انگیزشی
ارتباط باخانواده
برنامه ریزی تحصیلی
  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

مریم عباسی

مشاورحرف آخر
مریم عباسی مشاور حرف آخر

کدپرسنلی: MOC1847

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار درحرف آخر: یک سال

 

مهارت ها:

مشاور تحصیلی برنامه ریزی تخصصی ،آموزش

مدرترین شیوه های حل تست وتمرین

دریافت شیوه مطالعاتی برای هر

کتاب درسی ،دریافت اطلاعات آماری برای هدف گذاری در رشته های خاص

 

توضیحات:

دارای دپارتمان تخصصی مشاوره و برنامه

ریزی تحصیلی _مشاور ارشد حرف

آخر_مشاور تحصیلی مدارس تیزهوشان و

نمونه دولتی _مشاور تحصیلی قلم چی

مشاور مدرسان شریف