سطح مشاور

مشاوره تحصیلی
مشاور انگیزشی
ارتباط باخانواده
برنامه ریزی تحصیلی
  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

مریم عباسی

مشاورحرف آخر
مریم عباسی مشاور حرف آخر

کدپرسنلی: MOC1847

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

سابقه کار درحرف آخر: یک سال

 

مهارت ها:

 

توضیحات:

دپارتمان مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تخصصی

دارای مدرک بین المللی برنامه ریزی حرفه ای