مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

سطح مشاور

  • تعداد دانش آموز
  • دومیزان موفقیت

لیلا سهرابی

مشاور حرف اخر
مشاور بدون تصویر

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر : دو سال

کد پرسنلی: MOC1166

 

مهارت ها:

شناسایی استعدادوتوانایی های دانش آموزان برای هدایت درمسیر رسیدن به موفقیت در کنکور

برنامه ریزی تخصصی متناسب با موقعیت دانش آموز

تسلط بر مباحث انگیزشی ،داشتن دانش وتجربه مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی هفتگی تخصصی

آموزش مهارت موفقیت تحصیلی ،کمک به دانش آموز در جهت افزایش قدرت تمرکز وبالا بردن میزان سرعت در مطالعه

آموزش مهارت آزمون دادن شامل شیوه صحیح آمادگی برای هر آزمون ،مدیریت استرس واضطراب امتحان ،نحوه مدیریت زمان ومطالعه هدفمند

ایجاد ارتباط دوستانه با دانش آموزان ،همکاری با خانواده دانش آموز ،گرفتن گزارش کار روزانه

ارائه رژیم غذایی ویژه برای افزایش عملکرد حافظه وکاهش فرایند خسته شدن ذهن

 

توضیحات:

مهارت ارتباطی موثر ،مثبت وخلاق بودن ،پیگیر دانش آموز تا روز کنکور

مهم ترین هدف:حمایت دانش آموز برای رتبه برتر شدن