سطح مشاور

مشاوره تحصیلی ۹۰درصد
مشاوره انگیزشی ۸۰درصد
ارتباط با خانواده ۷۰درصد
برنامه ریزی تحصیلی ۸۰درصد

سطح مشاور

  • تعداد دانش آموز
  • میزان موفقیت

حسین

فلاح
مشاور حرف آخر حسین فلاحی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

کد پرسنلی:MOC1531

 

مهارت ها:
مشاوره تخصصی در دو بخش تحصیلی و کنکوری
مشاوره تخصصی خانواده
مشاوره تخصصی راه های موثر در ایجاد هماهنگی ذهنی بین دانش اموز و والدین
برنامه ریزی گام به گام با دانش اموز
همکاری مستمر با والدین و دانش آموز
مشاوره انگیزشی در سطح بالا
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی در سطح بالا
یادگیری نکات تستی،آموزشی

توضیحات:

۲سال حضور در مرکز مشاوره علمی اموزشی قلم چی

۴سال همکاری آموزشی در آموزشگاه مدرسان شریف

با بیش از ۱۰ رتبه برتر در یکسال اخیر