سطح مشاور

مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

عمل کرد مشاور

  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

فاطمه سبزی

مشاور حرف آخر
مشاور بدون تصویر

کد پرسنلی: MOC1165

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

 

مهارت ها:

دارای مشاور انگیزشی بالا

دارای مهارت تخصصی در مشاور کنکور

دارای مهارت ایجاد ارتباط دوستانه با دانش آموزهابرای راهنمایی بهتر

دارای تخصص برای تهیه بهترین برنامه ریزی

دارای روابط اجتماعی بالا

برنامه ریزی دقیق به صورت هفتگی و ماهانه

 

توضیحات:

داشتن رتبه برتر های متعدد و ایجاد ارتباط بین آنها و دانش آموزان