سطح مشاور

مشاوره تحصیلی
مشاوره انگیزشی
ارتباط با خانواده
برنامه ریزی تحصیلی

عمل کرد مشاور

  • تعداد دانش آموزان
  • میزان موفقیت

فائزه نیکزاد

مشاور حرف آخر
فائزه نیکزاد مشاور حرف آخر

کد پرسنلی: MOC1150

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

سابقه کار در حرف آخر: سه سال

 

مهارت ها:

برنامه ریزی شخصی سازی شده تخصصی دانش آموز

مشاوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

مشاوره انگیزشی کنکور و راه های افزایش سرعت مطالعه

مشاور تخصصی رتبه برتر

ارتباط مستمربا خانواده داوطلب

مدیریت زمان ،پیشرفت در آزمون های آزمایشی

تحلیل کارنامه آزمون های آزمایشی دانش آموز و راه های افزایش تراز

گرفتن گزارش کار مدام از داوطلب

معرفی منابع کمک درسی برای هر درس

تعادل مطالعه تشریحی و تستی

روانشناسی نوجوان

 

توضیحات:
مشاور پرانرژی و داشتن روحیه کاری بالا با نوجوانان و دانش آموزان کنکوری

داشتن بیش از ۱۰ تا رتبه برتر در سه رشته تجربی ،ریاضی و انسانی

هرسال قبولی تعداد زیادی پزشکی و پیراپزشکی