کتاب زیست در دایره

کتاب زیست در دایره حرف آخر یکی دیگر از کتاب‌های حرف آخر است و مکمل پکیج زیست ۶۰۴۰ نظام جدید محسوب می‌شود. داوطلبان به کمک این مجموعه کل زیست شناسی سال دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی را در ۱۰۰ دایره به صورت کاملا مفهومی، ترکیبی و مقایسه‌ای یاد می‌گیرند.

داوطلبان با کمک کتاب زیست در دایره حرف آخر کاملا به مباحث و موضوعات زیست شناسی مسلط می‌شوند و به راحتی تست می‌زنند. به عنوان مثال گلبول قرمز که پایه ثابت کنکور زیست است به صورتی تدریس شده که داوطلب به راحتی تمامی تست‌های مربوط به آن را در کنکور حل کند. در این قسمت یک دایره به چند دسته تقسیم می‌شود و سپس گلبول قرمز از لحظه پیدایش، فعالیت، ژنتیک، مغز، مرگ گلبول قرمز و حتی سرنوشت گلبول قرمز پس از مرگ در قالب یک دایره به داوطلبان تدریس می‌شود.

این موضوعاتی که به آن‌ها اشاره کردیم به طور پراکنده در زیست دهم، یازدهم و دوازدهم وجود دارند. اما در این آموزش استاد شعبانی، شاکری و استاد روان هر آنچه که به صورت پراکنده در کتاب‌های درسی وجود دارد را در قالب یک دایره به داوطلبان نشان می‌دهند و این یک کمک شگفت‌انگیز به داوطلب محسوب می‌شود.

همه محصولات …

برای دریافت تخفیفات با شماره ۰۹۹۰۰۹۸۰۰۹۴ تماس بگیرید.

0
60,000 تومان